Interviews voorafgaand aan informatiebijeenkomst reconstructie Westfrankelandsedijk

Het Stadserf over de voorgenomen reconstructie van de Westfrankelandsdijk werd ontzettend goed bezocht.
In samenwerking met Stadsomroep Schiedam heeft PopUpTv voorafgaand interviews gehouden met wethouders, raadsleden en bewoners over dit onderwerp.

De voorgenomen reconstructie van de Westfrankelandsedijk houdt de gemoederen flink bezig. Met name de daarbij voorgestelde
bomenkap stuit op verzet. Afgelopen periode heeft de gemeente-raad enkele kaders vast gesteld met betrekking tot o.a. de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, de groen -
blauwe structuurvisie, de bomennota. Dit heeft geleid tot een plan
van het college met betrekking tot de reconstructie van de Westfrankelandsedijk. Het doel is de bereikbaarheid te verbeteren,
file te verminderen en een regionale fietsverbinding te creƫren vanuit Rotterdam richting Hoek van Holland.
Daarnaast wordt de verkeerssituatie veiliger gemaakt. Ook is er sprake van planmatig groenonderhoud.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft het college op 10 oktober jl een brief aan de gemeente-raad gestuurd met daarin ook het aanbod een informatiebijeenkomst hierover te beleggen. Op basis van dit alles is er besloten hier een extra, thematisch, Stadserf over te organiseren zodat informatie kan worden uitgewisseld.

Advertentie