Inwoners van Oost en Centrum: kom naar de wijktalkshow van de Stem van Schiedam

Inwoners van Schiedam Oost en Centrum:
Laat je Stem horen, de politici luisteren!

Kom naar de tweede wijktalkshow van de Stem van Schiedam in de Singelschool aan de Singel 5 op woensdag 21 februari om 20:00 uur.
Toegang gratis.
Live op Look Tv en PopUpTv

www.destemvanschiedam.nl

Advertentie