Jongerendebat Vlaardingen

Dinsdag 6 maart vond in de Burgerzaal van het Stadhuis van Vlaardingen een Jongerendebat plaats. Dit is de registratie van de live uitzending.

Aan de lijsttrekkers is gevraagd om onderwerpen uit het verkiezingsprogramma te benoemen die (ook) belangrijk zijn voor jongeren. Deze onderwerpen zijn aan de deelnemers doorgegeven zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden. De onderwerpen worden op lootjes afgedrukt en door middel van het trekken van een lootje wordt het onderwerp van het debat vastgesteld. Dan krijgt (krijgen) de lijsttrekker(s) die het betreffende onderwerp heeft opgegeven de gelegenheid om in één zin concreet en goed geformuleerd (duidelijk, positief en ondubbelzinnig) het onderwerp toe te lichten.

Als de debatleider van mening is dat het onderwerp “”uit gedebatteerd” is wordt er opnieuw een lootje getrokken.

Programma:
19.15 - 19.30 uur Ontvangst deelnemers en publiek
19.30 - 19.40 uur Opening
19.40 - 20.15 uur 1e deel debat
20.15 - 20.30 uur Korte pauze
20.30 - 21.10 uur 2e deel debat
21.10 - 21.40 uur Inleveren stembiljetten publieksstemmen/ juryberaad en pauze
21.40 - 22.00 uur Bekendmaken winnaar Publieksprijs en winnaar Jury Prijsuitreiking/bedankjes en sluiting

Debatleider: Eric Stam, Debat.nl
Jury: Anneke Knol (gemeentesecretaris Vlaardingen); Wouter van Heiningen (directeur/bestuurder Bibliotheek Maassluis|Midden Delfland); Hans Versluijs (wethouder Vlaardingen).
De avond wordt aan elkaar gepraat door Roelien Heemsbergen van de Griffie. Zij zal ook de lootjes trekken.

Deelnemers:Arina Amma, Marlèn Bosnjak, Loïs van Opijnen, Bilal El Abdellaoui, Rima Mouhssen, Stephano van der Klift, Marlous Noordermeer, Selin Celik, Yunaida Mimoun Talbi, Safae Boukarhihi, Sumeye Yildirim

Uitzending geproduceerd door http://Dubbelklik.nl

Advertentie