Leerlingen Albeda College zamelen spullen in voor vluchtelingen

Scholieren van het Albeda College hebben spullen ingezameld voor vluchtelingen. Op donderdag 4 februari boden zij deze spullen symbolisch aan aan Cees Oosterom, wethouder sociaal domein van Vlaardingen, in de Welkomwinkel aan de Hoogstraat 216 in Vlaardingen. PopUpTv was erbij!

Interviews, camera en montage: Bart Falken en Sharon Markx

Advertentie