Nieuws Grote integrale controle in Groenoord

Aan de Laan van Bol'Es is donderdagmiddag en -avond een grote controle gehouden door de politie, team Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam, de Belastingdienst, de RET, Woonplus en Stroomopwaarts. PopUpTv was er bij en sprak met burgemeester Cor Lamers en politie inspecteur en coördinator van de actie Ko Miderhoud

De politie nam één auto in beslag, een Porsche Cayenne, waarin voor 38.000 euro aan contanten werd aangetroffen. Ook werden twee iPhones in beslag genomen. De bestuurder is aangehouden op verdenking van witwassen. Verder werd één maal een wielklem aangebracht. Een aantal mensen werd preventief gefouilleerd. Ook werd bijna 10 kilo vermoedelijk harddrugs aangetroffen.

Wegens belastingschulden legde de Belastingdienst beslag op acht auto's. Deze auto's zijn afgevoerd. Zes andere bestuurders kregen een laatste waarschuwing om binnen een aantal weken hun schulden te voldoen, omdat anders hun auto alsnog in beslag wordt genomen. Bovendien kon voor in totaal 13.000 euro aan achterstallige betalingen worden geïnd.

Team Toezicht & Handhaving schreef 16 boetes uit voor verschillende overtredingen, zoals foutparkeren, het niet aanlijnen van honden, het niet opruimen van hondenpoep en milieu-overtredingen.

In de omgeving werden 246 huisbezoeken afgelegd, waarbij de bewoners in 146 gevallen thuis waren. Zeventien maal is het bezoek aanleiding tot nader onderzoek. In vier gevallen volgt een doorverwijzing naar het wijkondersteuningsteam. Bij één persoon wordt nagegaan of die terecht een uitkering ontvangt. Naar drie adressen wordt nader onderzoek ingesteld, omdat daar mogelijk sprake is van een hennepkwekerij.

De RET hield één reiziger aan omdat die zich niet kon legitimeren. Ook werd één zwartrijder bekeurd.

De gezamenlijke controle duurde van 14.00 tot 21.00 uur.

Interviews: Bart Dane
Camera: Rob van der Gaag
Montage: Matthijs Rorije

 

Advertentie