Nieuws: Klimaattop Vlaardingen

Vlaardingen moet in 2050 klimaatneutraal zijn, en kent sinds vandaag het Vlaardings EnergieCollectief (VEC). Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Klimaattop die vandaag is gehouden.

Verder moet in Vlaardingen alleen nog maar energieneutrale nieuwbouw komen, zo snel mogelijk aardgas worden vervangen door schone elektriciteit, moeten bestaande woningen energieneutraal worden, en moet dat voor alle inkomens bereikbaar zijn. De gemeente wil geld reserveren voor concrete projecten op gebied van energie en milieu, en daarnaast optimaal gebruik maken van bestaande geldpotjes.
De gemeente is bereid om de regierol te nemen.

Extra geld
De lokale partijen CU/SGP, ONS.Vlaardingen, GroenLinks en D66 ondersteunen de uitkomsten van de Klimaattop van harte, en gaan druk op de ketel houden. Ze hopen dat dat voor alle partijen in de gemeenteraad geldt. De vier partijen roepen de raad op om tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota groen licht te geven voor extra geld voor milieu.

EnergieCollectief
Het Vlaardings EnergieCollectief is een initiatief vanuit inwoners van de stad, en werkte voorbereidend al maanden achter de schermen, maar ging vandaag officieel van start. Het VEC kent twee takken: zon en wind. Met name de zon-afdeling gaat al op zeer korte termijn aan de slag om heel Vlaardingen aan de zonne-energie te krijgen. Straat voor straat zal worden benaderd, daarbij ondersteund door de Woonwijzerwinkel. Zonne-energie is niet alleen goed voor het milieu maar levert ook aanzienlijk meer geld op dan de spaarrentes die banken geven.
Voor de windtak wordt gezocht naar locaties en financiering voor windmolens, waarbij inwoners kunnen mee-investeren én verdienen, en de opbrengsten vooral binnen Vlaardingen moeten blijven.

http://www.popuptv.nl

Advertentie