Nieuws: zaterdag presenteert G1000 de plannen voor een mooier Schiedam

Op zaterdagmiddag 14 mei a.s. presenteren de werkgroepen van de G1000Schiedam hun initiatieven voor een mooiere stad. Een primeur, want niet eerder werden de plannen op deze manier openbaar gemaakt. Locatie is molen De Kameel. De werkgroepen komen voort uit de eerste Schiedamse G1000-Burgertop die op 27 februari jl. in de Margriethal plaatsvond.Thema’s die leven

Tijdens de eerste Schiedamse burgertop zijn door ca. 400 Schiedamse burgers een aantal onderwerpen in kaart gebracht waar, door alle partijen, hard aan gewerkt moet worden om Schiedam mooier te maken. De onderwerpen zijn onder andere betrokkenheid, positiviteit, verantwoordelijkheid, leefbaarheid en imago.

In de periode na 27 februari concretiseerden tientallen Schiedammers in diverse bijeenkomsten dit G1000-burgerinitiatief. Er zijn door veel Schiedamse burgers onderwerpen uitgewerkt o.a. op het gebied van imagoverbetering van Schiedam, hoe te komen van winkelstad naar stad van cultuur en toerisme, het verhogen van de aantrekkingskracht als woon- en leefgebied voor studenten, de historie van Schiedam benutten voor toeristen en nog vele andere aanknopingspunten om Schiedam mooier te maken.
Plannen openbaar

Het resultaat van al deze inspanningen wordt op zaterdagmiddag 14 mei vanaf 14:00 uur tijdens de Molendagen bekend gemaakt. Dan presenteert de G1000 vanaf de locatie Doeleplein het rapport waar al deze activiteiten in vermeld staan. Een ieder die belangstelling heeft, is van harte welkom.

Waar – Doeleplein 6 bij Molen De Kameel in Schiedam.
Wanneer - Op de Nationale Molendag zaterdag 14 mei 2016 van 14.00 tot 15.00 uur.
Voor wie - Voor iedereen die meer wil weten over de onderwerpen en de vorderingen van het G1000-burgerintiatief. En voor iedereen die graag zijn/haar eigen steentje wil bijdragen aan onze stad Schiedam.
Verder - Het geheel wordt omlijst met leuke activiteiten voor jong en oud!

Met de opbrengst van de tocht de tocht worden een tweetal doelen ondersteund: Stichting Net Niet Genoeg en de realisatie van de mini-Babberspolder: een watereducatieproject bij de Babbersmolen.

Interview± Bart Dane
Camera: Rob van der Gaag
Montage: Matthijs Rorije

 

Advertentie