Onder Ogen: Adviesraad Sociaal Domein

In Schiedam hebben we tegenwoordig een Adviesraad Sociaal Domein. Deze is ontstaan vanuit de vroegere WMO-raad welke inmiddels is opgeheven. De ASDS bestaat uit 12 leden en een voorzitter: Wim Bekenkamp.

De ASDS is op 9 november 2016 geïnstalleerd door de wethouder Patricia van Aaken. Sinds 1 januari 2015 zijn er veel regelingen vanuit de overheid verplaatst naar de gemeente. De raad houdt zich bezig met alle wetten op het terrein van het sociaal domein: Jeugdwet, Passend onderwijs, WMO, Participatiewet etc. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college.
Zie ook: www.asdschiedam.nl

Heeft u tips voor ons programma of vragen voor onze gasten, geef het dan aan ons door!

Wil je er bij zijn? Dat kan! Onze studio is gevestigd aan het Broersveld 31 in winkelcentrum de Nieuwe Passage in Schiedam centrum.

Advertentie