Onder Ogen burgemeester Cor Lamers over vuurwerkoverlast

PopUpTv sprak met de burgemeester van Schiedam, Cor Lamers.

Met preventieve maatregelen en extra personeel zet de gemeente ook dit keer in op een feestelijke jaarwisseling. Dat gebeurt o.a. met gerichte acties om de vuurwerkoverlast te beperken, een voorlichtingscampagne te starten en vuurwerkvrije zones in te stellen. De gemeente werkt hierin nauw samen met de politie, de brandweer én Irado.

Er is een vuurwerkteam samengesteld bestaande uit medewerkers van Team Toezicht en Handhaving en medewerkers van de politie. Zo wordt er opgetreden tegen het vroegtijdig afsteken van vuurwerk, illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk in de vuurwerkvrije zones.

Kerstbomen worden ook dit jaar door Irado ingezameld. Hierdoor wordt voorkomen dat er vreugdevuren ontstaan. Voor de komende jaarwisseling zijn geen aanvragen ingediend voor een ontheffing voor een vreugdevuur.

Vuurwerkcampagne
Deze week is de voorlichtingscampagne gestart. Zo geven de gemeente en de brandweer samen voorlichting op scholen. Daarnaast is een campagne op social media en hangen er posters in de stad.

De voorlichting op scholen is vooral gericht op het gebruik van een vuurwerkbril en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. Hiertoe zijn er in het kader van duurzaamheid binnen Schiedam 2.500 vuurwerkbrillen beschikbaar gesteld.

Vuurwerkvrije zones
Schiedam telt dit jaar 33 vuurwerkvrije zones. De 24 bestaande plaatsen zijn opnieuw aangewezen en er zijn 9 plaatsen toegevoegd. Op alle andere plaatsen mag tijdens de jaarwisseling, tussen 18.00 uur en 02.00 uur, in principe overal vuurwerk worden afgestoken, mits daarmee geen schade, overlast of gevaar wordt veroorzaakt. Een kaart met alle vuurwerkvrije zones staat op de website van de gemeente Schiedam.

Pilot vuurwerkdetectiesysteem
Dit jaar start de gemeente Schiedam een pilot met een vuurwerkdetectiesysteem. Door het plaatsen van knalsensoren rond de jaarwisseling is het mogelijk om locaties waar te vroeg en/of illegaal vuurwerk wordt afgestoken te detecteren en daders te betrappen. Het systeem wordt dit jaar als proef ingezet.

Onder Ogen is een live Tv nieuws- en actualiteitenprogramma, gepresenteerd wordt door John Weimar, er komen verschillende gasten aan tafel en er zijn verschillende reportages uit de stad te zien. Mochten er nog actuele gebeurtenissen zijn in onze regio, dan brengen we die ook!

Heeft u tips voor onze redactie? Geef ze door via email, telefoon, Whatsapp, Facebook of Twitter: https://popuptv.nl/contact

Wilt u de volledige aflevering zien, kijk dan op
https://popuptv.nl/pop-up-tube/popuptv-onder-ogen-aflevering-7

Verslag van Niels Wagenveld en Stan Dorst
Montage: Matthijs Rorije

Advertentie