Onder Ogen: Onze samenwerking met Omroep Vlaardingen

Omroep Vlaardingen en PopUpTv zijn al jaren geleden gaan samenwerken. PopUpTv heeft een turbulente tijd doorgemaakt rond de aanvraag van de publieke zendmachtiging.
De besturen van Omroep Vlaardingen en PopUpTv hebben in maart in een convenant de samenwerking opnieuw vastgelegd. Het doel is om een voor beide partijen breder interlokaal aanbod op radio, televisie en crossmedia te genereren. Dit is gericht op het kunnen inspelen op de te vormen Streekomroep zoals door de NPLO en OLON is beoogd. PopUpTv heeft een professionele televisietak en voor Stichting Lokale Omroep Vlaardingen geldt dit voor de radio.
Aan tafel zitten Rinus Witvoet secretaris bij Omroep Vlaardingen, Yde Dragstra bestuurslid PopUpTv en Vincent Kevenaar voorzitter Omroep Vlaardingen.

Heeft u tips voor ons programma of vragen voor onze gasten, geef het dan aan ons door!

Wil je er bij zijn? Dat kan! Onze studio is gevestigd aan het Broersveld 31 in winkelcentrum de Nieuwe Passage in Schiedam centrum.

Advertentie