Opening Servicepunt Vrijwilligerswerk Schiedam en Tha New Generation

Maandag werd de eerste nieuwe locatie van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Schiedam onder grote belangstelling geopend.

Servicepunt Vrijwilligers Schiedam biedt vrijwilligers, samen met organisaties die met vrijwilligers werken, ondersteuning op maat. Om hieraan nog beter invulling te geven gaat het Servicepunt Vrijwilligers de wijken in. Gedurende de tweede week van september viert het Servicepunt de opening van de nieuwe hoofdlocatie in het centrum en drie nieuwe, extra locaties in verschillende wijken van de stad.

Tegelijk werd ook het even verderop gelegen honk van Tha New Generation geopend en werd de herstart gevierd van de Bewonersvereniging Schiedam Centrum.

Voorheen was het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam gevestigd in de bibliotheek aan het Stadserf. Toen deze verhuisde naar de Korenbeurs was het servicepunt genoodzaakt een nieuwe locatie te zoeken. Deze vond zij bij Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC). Sinds 1 juni jl. delen de twee organisaties het pand aan de Hoogstraat 71A. Het jongerenproject Tha New Generation, dat sinds kort ook een nieuw thuis heeft op de Hoogstraat (nummer 93), sluit aan bij de gezamenlijke opening op maandag 7 september a.s. van 16 uur tot 18 uur.

Nieuwe structuur: de wijken in
Sinds 1 september kunnen Schiedammers die vrijwilligerswerk (willen) doen of hier vragen over hebben, evenals organisaties die werken met vrijwilligers, ook terecht in Schiedam Oost, Noord en West/Nieuwland. Schiedam kent veel betrokken inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving, voor elkaar of voor een maatschappelijk doel. Vrijwilligerswerk is het cement van de Schiedamse samenleving en het belang ervan zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam wil op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen maximaal sociaal actief te zijn.

Werken vanuit de wijk zorgt voor veel meer persoonlijk contact met bewoners en organisaties. Bovendien wil het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam samen met andere (wijk)organisaties, denk aan WOT, Buurtkracht, The New Generation, Seniorenwelzijn, SWS Welzijn, BVSC en andere bewonersorganisaties en wijkcentra, meer specifieke doelgroepen bereiken zoals jongeren en eenzame bewoners. Naast de hoofdlocatie, midden in het centrum van de stad, is het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam nu gevestigd in Wijkcentrum Dreesplein (Schiedam West/Nieuwland), Wijkcentrum Oost (Schiedam Oost/Zuid) en het activiteitencentrum van de Van Beethovenflat in Schiedam Noord. Er is gekozen voor deze wijken en locaties omdat het servicepunt juist daar wil zijn waar veel natuurlijke inloop van wijkbewoners is.
Feestelijke openingsweek

Iedereen is uitgenodigd voor de opening van de nieuwe locaties van het Servicepunt Vrijwilligers.

In samenwerking met: Activiteitenruimte Van Beethovenplein

Interviews: Matthijs Rorije
Camera: Christiaan Salub
Montage: Matthijs Rorije

Advertentie