Opgeknapt Zakkendragershuisje opgeleverd

Het Zakkendragershuisje, van oudsher de thuisbasis van het Anthonisgilde (Zakkendragers) en een van de meest markante Schiedamse monumenten, heeft een grondige restauratie ondergaan. PopUpTv was bij de oplevering en sprak onder andere met de wethouder en de gedeputeerde

De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de provincie in het kader van de Erfgoedlijn trekvaarten. Gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland) sloot de renovatie donderdag 16 oktober feestelijk af door samen met wethouder Marcel Houtkamp (Vastgoed, binnenstad en monumenten) de klok te luiden. Zo konden alle Schiedammers horen dat het huisje weer in gebruik genomen is.

De gemeente is zeer blij met de betrokkenheid van de provincie bij het Schiedams cultureel erfgoed. "Een belangrijk deel van het DNA van Schiedam is terug te vinden in de monumenten. Juist om die reden moeten dergelijke panden behouden blijven voor de stad. De betrokkenheid die de provincie toont bij ons cultureel erfgoed is van grote waarde voor Schiedam", aldus wethouder Marcel.
Erfgoedlijn trekvaarten

De zakkendragers mogen sinds 1465 goederen lossen in de stad, aangevoerd via Schie en Nieuwe Maas. Het Zakkendragershuis uit 1725 diende als gildehuis voor het zakkendragersgilde Sint Anthonis. Het gilde en het Zakkendragershuis vormden een niet onbelangrijke schakel in de Schiedamse en provinciale economie. Binnen de provinciale Erfgoedlijn trekvaarten wordt ingezet op versterking en behoud van de belangrijke waterinfrastructuur langs de Schie, Vliet en Haarlemmer Trekvaart. Het water vormde lange tijd de belangrijkste verbinding tussen de diverse steden. Daarnaast wordt ingezet op het benutten en laten (her)beleven van dat erfgoed en het om te zetten naar erfgoud, zo memoreerde Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, in zijn speech. Daarbij wordt niet alleen samenwerking gezocht met gemeenten, maar ook met allerlei particuliere organisaties.

Brede betrokkenheid

De gemeente Schiedam heeft het bezoek van Han Weber aangegrepen om hem ook de (resultaten van) andere projecten waarbij de provincie betrokken is, te tonen. Zo is de restauratie van het interieur van de Havenkerk in volle gang. Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt door de subsidies van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Zuid-Holland. Ook de restauratie van de Appelmarktbrug die binnenkort start, is mogelijk dankzij een bijdrage vanuit de provinciale Erfgoedlijn trekvaarten.
Interviews: Milo van der Wielen
Camera: Dirk Klop
Montage: Milo van der Wielen en Dirk Klop

 

Advertentie