PopUpTv: Gemeenteraad van Vlaardingen van 10 november 2016

Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 11 op donderdag 10 november 2016.

Op de agenda staan:
• Meerjarenbegroting 2017-2020
• Algemene beschouwingen, moties en amendementen

Uitzending geproduceerd door www.dubbelklik.nl i.o.v. Gemeente Vlaardingen

 

Advertentie