PopUpTv: Gemeenteraad van Vlaardingen van 9 november 2016

Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 11 op donderdag 9 november 2016.

Op de agenda staan:
• Spreekrecht burgers
• Mondelinge vragenronde raadsleden
• Opheffen/bekrachtiging geheimhouding ontvangen documenten
• Meerjarenbegroting 2017-2020
• Algemene beschouwingen, moties en amendementen

Uitzending geproduceerd door www.dubbelklik.nl i.o.v. Gemeente Vlaardingen

 

Advertentie