PopUpTv Nieuws: Berenklauw ook in Schiedam

Stadsecoloog Hans de Kruijf is op verzoek van PopUpTv op zoek gegaan naar een reuzenberenklauw in Schiedam.
De plant is namelijk gevaarlijk voor mensen én honden: als je met het sap in aanraking komt dan kun je daar flinke blaren aan overhouden. De gemeente Schiedam bestrijdt de plant dan ook overal in de stad.

Het sap van de berenklauw bevat een stof (furocoumarine) die de huidcellen, die er mee in aanraking zijn gekomen, gevoelig maakt voor zonlicht en andere UV-straling. De huidcellen sterven daardoor af, en dat veroorzaakt een ontstekingsreactie. Het is dus geen allergische reactie, zoals veel mensen denken. Het kan daarom ook al gebeuren bij de eerste aanraking met de plant.

Binnen 24 uur zie je een ernstige ontsteking ontstaan. Bij de mens op de handen of armen, bij de hond meestal op de neus, omdat hij daarmee natuurlijk overal aan snuffelt. Er ontstaan rode vlekken, bulten, blaren en eventueel wonden. Meestal is er geen jeuk. Het kan twee weken duren voordat het genezen is. Als litteken kan er een bruinverkleuring optreden. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit tot blindheid leiden. Als voorzorgsmaatregel moet dus elk contact met het plantensap vermeden worden; als dit toch gebeurd is, moet het sap zo snel mogelijk afgespoeld worden en moet blootstelling aan zonlicht van de huiddelen die in contact geweest zijn met het sap vermeden worden.

Interviews: Rob van der Gaag
Camera: Storm Philippo
Montage: Simone Breetveld en Storm Philippo

Advertentie