Nieuws : Binnenkomst van De Balder VL92 met nieuwe haring en Haringkoppen Verbinden

Gisteren, 15 juni 2016, is de oudste historische zeillogger De Balder VL92 de Oude Haven van Vlaardingen binnengekomen met het eerste vaatje Hollandse Nieuwe.

Na binnenkomst is de haring door de handen van een keurmeester gegaan, waarna na goedkeuring van deze meester de burgemeester van Vlaardingen Bert Blase een vaatje haring mee naar Den Haag nam. Geheel in de stijl van de tijd waarin De Balder actief was in de Vlaardingse haringvisserij, namelijk 1912 tot 1921, ging dit met paard en wagen en mooie kostuums uit deze periode gepaard.

Schipper van de Balder en lid van Stichting Zeillogger Balder Frans de Bloois vertelt in dit nieuws item over de VL92.

Ook is de symbolische nieuwe haring uit Vlaring aan boord gebracht van de Balder voor de export naar Scheveningen waar deze op 18 juni op vlaggetjesdag in Scheveningen zal worden overhandigd aan Paul de Kievit, direkteur Muzee Scheveningen.

Initiator en kunstenaar Jos Lukassen legt in de video een en ander uit over de stichting Haringkoppen Verbinden. Ook komt ambassadeur van deze stichting Maurice Wiegman aan het woord ( bekend van het zeemeermannen zwempak, ontworpen om ondanks zijn spierziekte toch te kunnen zwemmen)

In het Museum Vlaardingen staat een fraaie bronzen haring die de band symboliseert tussen de stad en haar bewoners.

Het is deze eeuwenoude haring die als kopie diende voor een futuristisch kunstzinnig project dat mensen met elkaar kan helpen verbinden onder het motto: Haringkoppen Verbinden. Wie eenmaal de kunstig beschilderde haringen heeft gezien die in Muzee Scheveningen gepresenteerd worden en het achterliggende verhaal heeft gehoord, zal dit gelijk begrijpen.

In Muzee Scheveningen zijn een groot aantal reeds beschilderde haringen te zien welke door bekende kunstenaars en diverse instellingen zijn beschilderd.

Achter elk kunstwerk gaat een bijzonder verhaal schuil...

Een haring die mensen met elkaar verbindt.... Een wonderlijke stelling? De stad Vlaardingen staat al eeuwen bekend als “De Haring Stad” en de bewoners als Haringkoppen.

Haringkoppen Verbinden gaat gepaard met de aanschaf van een onbewerkte haring. Deze haring is verpakt in een fraaie kist. Bijgesloten vindt de koper zijn haring, de voet, de standaard en het certificaat van echtheid van de kunstenaar.

Iedereen heeft de vrijheid om het kunstwerk te bewerken. Op deze manier wordt ieders haringkunstwerk gepersonaliseerd en als uniek object , uiteindelijk onderdeel van een grotere gemeenschap aan individuele haringen.

Bij de vervolmaking van het kunstwerk, “één grote school haringen”, worden de makers door het bijwonen van de officiële eindpresentatie, in de gelegenheid gesteld onderling ervaringen uit te wisselen, saamhorigheid te ervaren en wellicht nieuwe vriendschappen te sluiten.

Zelf een haring verfraaien?

Op de expositie zijn ‘blanco’ haringen aanwezig en te koop. De bezoekers worden uitgenodigd om hun expressie vorm te geven op hun haring. Dat mag met behulp van verf, stiften, aan te brengen voorwerpen of wat de bezoeker zelf kan verzinnen.

De menselijke geest kent geen limiet en in iedereen schuilt een kunstenaar. Het is deze verpersoonlijking die zijn kleur en vorm gaat ontlenen aan de haringen, met daarmee achter elke haring een geheel eigen verhaal. Het verbindingsgeschenk is in de winkel van het museum te koop.

De opening van de expositie is op 19 juni om 11 uur en zal 3 weken blijven staan.

Locatie:
Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Den Haag

www.haringkoppenverbinden.nl

Interviews: John Weimar

Camera: Storm Phillippo

Voice-over: John Weimar

Montage: Eewout Rorije

www.popuptv.nl

Advertentie