PopUpTv Nieuws: Drie stukken om uit te kiezen in het gemeente archief

Schiedam doet weer mee met de archiefstuk van het jaar verkiezing. PopUpTv ging langs bij het archief om hier alles over te weten te komen.

Medewerkers van het Gemeentearchief hebben drie stukken geselecteerd waar op gestemd kan worden:
- Over de grens; Brieven van Anna de Groot, dochter van Schiedams filantroop M.C.M. de Groot, die in Wenen onder Sigmund Freud psychologie ging studeren.
- Grenzen van fatsoen; Spotprent over Schiedams kusverbod
- Over de landengrens, en over de grens van arm en rijk; Fotoalbumpje en brieven uit Zwitserland naar huis van een Schiedams ‘bleekneusje’ uit Zwitserland
Via de webstek www.schiedam.nl/voorverkiezing kunt u uw stem uitbrengen. Dit kan tot 31 augustus 2016. Het archiefstuk met de meeste stemmen sturen we in naar de landelijke wedstrijd!
Brieven naar huis van Adriana de Groot

Adriana de Groot, de jongste dochter van de in Schiedam bekende M.C.M. de Groot, maakte begin jaren 1920 een Europese reis met als einddoel te kunnen studeren en mogelijk te kunnen samenwerken met niemand minder dan Sigmund Freud in Wenen. In brieven naar huis schetst ze een levendig beeld van het Europa in die dagen. Uiteindelijk neemt Freud Adriana op in zijn staf. Adriana de Groot groeide uit tot zijn vertrouweling en één van zijn belangrijkste leerlingen en volgelingen. Algemeen wordt zij beschouwd als de grondlegster van de moderne psychoanalyse in Nederland. Vooral door de persoonlijke observaties zijn de brieven interessant, waarin ze als jonge studente overigens regelmatig vroeg wat geld te willen overmaken.
Spotprent zedelijk Schiedam

Dankzij een politieverordening stond Schiedam in 1912 in de landelijke belangstelling, maar niet ten goede. Het gemeenteraadslid C.H. Scheffers had zich tijdens een raadsvergadering vreselijk opgewonden over het zedeloze gedrag van paartjes in het Sterrebos. Na wat politiek getouwtrek in de gemeenteraad werd verordening nr. 22 vastgesteld. Het was niet toegestaan “in gezelschap met iemand van andere kunne, te zitten of liggen op openbare wegen of dijken of op hun bermen, glooiingen of onderkant”. Tenzij de twee gehuwd of bloedverwant waren. Schiedam was in de landelijke pers wekenlang mikpunt van spot. Het Gemeentearchief heeft twee van dergelijke spotprenten in de collectie. Deze prent, die door de zin ‘we zijn van de coalitie’ ook het kabinet Heemskerk op de hak neemt, is in onze beeldbank te zien onder nummer 62350.
Fotoalbum, souvenir uit Zwiterland

Willem van Tricht, jongen uit een Schiedams arbeidersgezin, ging als bleekneus van september tot december 1945 naar Biel in Zwitserland. Van het Zwitserse pleeggezin kreeg hij dit fotoalbum als souvenir, met foto’s van Willem en het gezin in de bergen. De materiële omstandigheden in Zwitserland stonden in schril contrast met zijn leefsituatie in Schiedam, waar hij met zijn ouders en drie zussen in één ruimte sliep. De gastouders, de heer en mevrouw Kocher, waren beiden arts en niet onbemiddeld. Ze hadden een auto en personeel in huis en werden voor de jonge geïnterviewde een tweede vader en moeder. Hij kreeg er een eigen kamer met douche en toilet. Dr. Kocher leert hem hoe hij met zijn astma moet omgaan. Terug in Schiedam begonnen de astma-aanvallen opnieuw, waarna de familie Kocher hem helemaal met de auto in Schiedam ophaalde. Na anderhalf jaar koos Willem ervoor naar Schiedam terug te keren.

Interviews: John Weimar
Camera: Storm Philippo
Montage: Matthijs Rorije

http://www.popuptv.nl

Advertentie