PopUpTv Nieuws: Grote opkomst informatieavond Schrijversbuurt

Een uniek project en dus ook een grote opkomst aan bewoners: in de Schrijversbuurt hebben de bewoners actief meegedacht over de herinrichting van de wijk. PopUpTv was er bij.
In september 2014 heeft een aantal bewoners zich opgegeven om samen met de gemeente zitting te nemen in werkgroepen. Inmiddels hebben de werkgroepen de wensen welke uit de bewonersavond naar voren zijn gekomen uitgewerkt. De werkgroepen hebben zodoende de bouwstenen voor het uiteindelijke inrichtingsontwerp geleverd. Op 4 maart 2015 hebben deze werkgroepen de voorstellen aan de wijk gepresenteerd.

Interviews en camera: Matthijs Rorije
Montage: Simone Breetveld

Advertentie