PopUpTv Nieuws: Schoonmaakactie Vijfsluizerhaven

Vandaag, vrijdag 24 juni, organiseerde ARK Natuurontwikkeling een schoonmaakactie in het onlangs gerealiseerde getijdengebied Vijfsluizerhaven in Schiedam. En PopUpTv was er weer bij!

Van het ingezameld plastic wordt een drijvend ‘groen’ eiland in de Rijnhaven van Rotterdam gemaakt.

Met deze actie wil ARK meer bekendheid geven aan de dynamische natuur van de Nieuwe Maas, die zo kenmerkend is voor een getijdenrivier in de stad. Mevrouw Patricia van Aken, wethouder Milieu van de gemeente Schiedam geeft het startsignaal van de schoonmaakactie.
Rivier als Getijdenpark

Met het project 'Rivier als Getijdenpark' werkt ARK samen met de gemeente Rotterdam en vele andere organisaties aan de terugkeer van getijdennatuur in en rond Rotterdam. Deze regio heeft immers de enige, open verbinding met zee via de monding van één van de grootste rivieren van Noordwest-Europa: de Rijn. Eb en vloed komen hier tot midden in de stad, iets dat goed te zien is in Vijfsluizen. De rechte, harde oevers van elders langs de Nieuwe Maas zijn hier omgevormd tot plekken die wèl ruimte bieden voor planten en dieren. De dynamiek van eb en vloed en de wisselende zoutgehaltes maken dat hier unieke getijdennatuur ontstaat. Voor vissen, vogels en planten. Maar ook voor mensen om die bijzondere natuur te beleven.
Help Vijfsluizerhaven schoonmaken

Interviews: John Weimar
Camera: Rob van der Gaag
Montage: Storm Philippo

 

Advertentie