PopUpTv Nieuws: Franciscus Vlietland start met unieke Job Academie

Op 21 september 2016 ondertekenden vier regionale partijen in het Vlietland ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst met als doel moeilijk lerende kinderen te ondersteunen in de overgang van school naar een betaalde baan. Twaalf leerlingen uit het VSO (voorgezet speciaal onderwijs) zijn gestart in Franciscus Vlietland met een uniek werkbegeleidingstraject, gebaseerd op een Amerikaans programma genaamd Project SEARCH. Ook Stichting BOOR, Potenco en MEE Rotterdam Rijnmond werken hier aan mee. Het doel is om jonge mensen zo op te leiden dat ze voldoen aan de vraag van werkgevers en zodoende zich ontwikkelen tot volwaardige collega’s in de zorg.

De Job Academie

De Job Academie is geen fysieke school maar een infrastructuur voor leerlingen van het VSO en praktijk onderwijs. Zij ondersteunt deze doelgroep bij de transitie van school naar werk. Zij maakt gebruik van Project SEARCH om leerlingen in het laatste jaar van hun VSO optimaal voor te bereiden naar een volwaardige echte baan. Dit gebeurt in de vorm van een intensief arbeids- en trainingsjaar, verdeeld in drie stages op verschillende afdelingen. Zo kunnen zij zich optimaal voorbereiden op het werkende leven. De leerlingen worden begeleid door een jobcoach en een leerkracht, die fulltime in het ziekenhuis aanwezig zijn. Tijdens de stages spelen ook buddy's van het ziekenhuis een belangrijke rol in de begeleiding.

Participatiewet en opleidingsziekenhuis (STZ)

Als organisatie wil Franciscus Gasthuis & Vlietland op een volwaardige manier vorm geven aan de participatiewet. In haar visie houdt dit in dat mensen die onder de doelgroep vallen volwaardige medewerkers worden die competent zijn om hun functie uit te voeren en daarmee volwaardig en onmisbare collega worden. Eén van de wijzen om dit vorm te geven is het in Amerika ontwikkelde werkbegeleidingstraject Project SEARCH. Het programma is zeer succesvol gebleken voor deze doelgroep en wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast. Als topklinisch opleidingsziekenhuis investeert Franciscus Gasthuis & Vlietland veel in opleiden en onderzoek. Om dit opleidingstraject optimaal te ondersteunen en verder te ontwikkelen hebben Stichting BOOR, Potenco, MEE Rotterdam Rijnmond en Franciscus Gasthuis & Vlietland de handen ineen geslagen.

Advertentie