PopUpTv Nieuws wateroverlast door noodweer

De hevige regenval heeft gezorgd voor enorme wateroverlast in de regio. Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen heeft de meeste overlast ondervonden.

Er zijn veel riooldeksels weggespoeld, kelders onder gelopen en straten stonden blank. Bij de snelwegen was de snelheid aangepast. De SEH van het Sint Fransiscus ondervond ook veel last van de regenval. De deur werkte niet meer en de vloer stond blank. Werkzaamheden zijn gewoon doorgegaan.
De meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam is opgeschaald. Spoedeisende meldingen worden gelijk afgehandeld, de overige meldingen hebben een lange wachttijd.

Beelden Media Tv

http://www.popuptv.nl

Advertentie