PopUpTv Nieuws: Wethouder Mario Stam ontvangt 1100 bewonersenquêtes

Donderdagmiddag 25 augustus nam wethouder Mario Stam de officiële eindrapporten in ontvangst uit handen van de initiatiefnemers uit de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken. In de rapporten staan de uitkomsten gebundeld van 1100 bewonersenquêtes. PopUpTv was erbij.

Hoe moeten de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025? Om hier antwoord op te krijgen, namen bewoners uit beide wijken het initiatief een bewonersenquête te maken. De vragen uit de enquête hadden betrekking op thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de wijken, namelijk: groenvoorziening, veiligheid, wijkeconomie en parkeren. In maart van dit jaar hebben zij de enquête verspreid onder de bewoners van de twee wijken.

Uitkomst
De respondenten uit beide wijken zijn opvallend eensgezind in de antwoorden. De antwoorden zijn verwerkt in een officieel eindrapport. De rapportages zijn na te lezen via www.schiedam.nl/spaland-sveaparken en www.schiedam.nl/woudhoek.
Opvallende uitkomsten zijn de vraag naar een medisch centrum voor de oudere bewoners in de wijken, het uitbreiden van het openbaar vervoer, het creëren van sport- en speelplekken en het duurzamer maken van woningen door groene daken en zonnepanelen. De parkeerdruk wordt als hoog ervaren.

Enthousiast
Wethouder Stam is enthousiast over het resultaat. Hij ziet mogelijkheden om de komende jaren concreet aan de slag te gaan met de uitkomsten.
Over de werkvorm is de wethouder zeer te spreken. Bewoners en de gemeente werken goed samen. De bewonersenquête is een uitstekende manier om tussentijds de mening van wijkbewoners te peilen. Hij hoopt dat andere wijken een soortgelijk initiatief opzetten.

Interviews, camera en montage: Matthijs Rorije
http://www.popuptv.nl

Advertentie