PopUpTv Nieuws Wethouder van Aaken over fraude in de zorg

Het geld dat de gemeente Schiedam uitgeeft aan zorgtaken moet terecht komen bij de Schiedammers die de zorg nodig hebben, vindt de gemeente. Dat is nu niet altijd het geval. Het grootste risico op fouten en fraude zit bij de aanbieders van zorg, niet bij de mensen die zorg ontvangen. Daarnaast is Persoonsgebonden budget-zorg (Pgb) risicovoller dan zorg in natura. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De EUR heeft onderzoek gedaan naar de grootste risico’s op fouten en fraude. De Schiedamse wethouder Patricia van Aaken is lid van de stuurgroep: “Wij zijn met de onderzoeksuitkomsten aan de slag, samen met onze ketenpartners DSW en ROGplus. We zetten in eerste instantie in op preventie en voorlichting.” aldus de wethouder.

In 2014 hebben de burgemeesters van Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem het initiatief genomen om in Zuid-Holland Zuid een bijeenkomst over fraude met zorggelden te organiseren. Bestuurders uit de regio, landelijke en regionale deskundigen op fraudegebied, zorgkantoren en de Belangenvereniging voor mensen met een PGB Per Saldo kwamen tot de conclusie dat ze alleen samen de fraude en het oneigenlijk gebruik kunnen bestrijden. De gemeenten namen het voortouw voor het starten van een pilot.

De pilotdeelnemers zijn de gemeenten Cromstrijen, Drechtsteden, Gorinchem, Schiedam, de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, ROGplus, de zorgkantoren DSW en Waardlanden en Per Saldo, de VNG en het ministerie van VWS.

De pilot bestaat uit twee fases. In de periode juni 2015 tot januari 2016 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met de pilotgemeenten onderzocht wat de risico’s zijn op onrechtmatige besteding van en fraude met zorggeld. En wat daartegen te doen is. In fase 2, februari tot juni 2016, gaan gemeenten zelf met de onderzoeksresultaten aan de slag. Wat de pilotdeelnemers in deze regionale pilot ontdekken komt beschikbaar voor heel Nederland.

Interviews: Bart Dane
Camera: Bart Dane
Montage: Simone Breetveld

http://www.popuptv.nl

Advertentie