Raad Vlaardingen 23 mei 2017

live uitzending van de gemeenteraad van Vlaardingen van 23 mei 2017.

Op de agenda staat o.a.
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Vlaardingen 2017
Vijfde wijzigingsverordening APV Vlaardingen 2014
Vaststellen Legesverordening 2017 (1ste wijziging)
Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH
Verordening Adviesraad Sociaal Domein
Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2017
Ontsluiting Parc Drieën-Huysen
Grex Parc Drieën-Huysen
Grex Schiereiland

Advertentie