Raad Vlaardingen 24 maart 2016

Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 1 op donderdag 24 maart 2016.

Op de agenda staan de onder andere de volgende onderwerpen:
Visie openbare ruimte
Vierde Wijzigingsverordening APV 2014
Intrekken Nota vrijstellingenbeleid art. 19 WRO/projectenbesluit
Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding accountantsdiensten
Instellen Kinderraad
Voorbereidingskrediet bouw sporthal Erasmusplein centrum Westwijk

Uitzending geproduceerd door http://www.dubbelklik.nl i.o.v. Gemeente Vlaardingen

Advertentie