Raad Vlaardingen 29 juni 2016

Verslag van de extra vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 11 op woensdag 29 juni 2016.

Op de agenda staan de onder andere de volgende onderwerpen:
Op de agenda van de raad staan onder andere de volgende bespreekpunten:
Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen
Verordening Toegang Woningmarkt
Grondexploitatie Westwijk Centrum
Verlenen toestemming om GR SOW MVS te wijzigen
Armoedebeleid MVS 2016-2019
Beleidsplan aanpak schulden MVS 2016-2019
Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2016
Verordening commissie bezwaarschriften Vlaardingen 2016
Wensen en bedenkingen Oosthavenkade 42
Aanbevelingen Werkgroep Effectief Vergaderen
Integraal Huisvestingsplan scholen

Uitzending geproduceerd door www.dubbelklik.nl i.o.v. Gemeente Vlaardingen

 

Advertentie