Schiedam bereidt zich voor op klimaatverandering

Wethouder Alexander van Steenderen was zo enthousiast over de nieuwe 'tool' dat hij al uitleg begon te geven nog voor een vraag was gesteld. En terecht!
Doordat het klimaat verandert, krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien. De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Het water dat in korte tijd naar beneden komt zorgt voor grote overlast en in een aantal gevallen ook voor schade. Maatregelen om deze gevolgen tegen te gaan zijn kostbaar. De gemeente Schiedam gaat daarom als een van de eerste gemeenten in Nederland gebruikmaken van een innovatief systeem. Daarmee kunnen de gevolgen van regenval en de invloed van de inrichting van de openbare ruimte 'op stoeptegelniveau' inzichtelijk worden gemaakt.

De afgelopen jaren hebben we, ook in Schiedam, te maken gehad met een aantal hevige regenbuien. Het rioolsysteem en het watersysteem functioneerden goed, maar toch leidde de neerslag in sommige straten, bijvoorbeeld in Schiedam-West, tot flink wat wateroverlast en schade. Door het gebied gedetailleerd in te voeren in een computermodel, kan heel nauwkeurig worden gesimuleerd hoe het water zich verspreidt. Dat inzicht helpt bij het tegengaan van wateroverlast, bijvoorbeeld door bij de inrichting of reconstructie van straten beter te kunnen inspelen op overvloedige regenval. Als pilot zal het systeem worden ingezet voor Schiedam-West.

Met 3Di wordt voor Schiedam-West heel nauwkeurig en gedetailleerd de impact van extreme neerslag in kaart gebracht. Met dit instrument is het direct mogelijk de effecten van maatregelen in de openbare ruimte te kwantificeren en begrijpelijk te visualiseren, waarbij 'op stoeptegelniveau' de stroming van de neerslag wordt gesimuleerd. Het instrumentarium is uitermate geschikt om voor specialisten, planvormers, stedenbouwkundigen, bestuurders én burgers binnen gezamenlijke gebiedsstudies in te zetten.
Met dit instrument ontstaat een ruimtelijk inzicht in de overlast en financiële risico's van extreme neerslag. Op basis van deze informatie kunnen we heel concreet met alle betrokkenen aan de slag met vragen als: Wat gebeurt er nu eigenlijk als het extreem hard regent? Hoe groot is de impact van deze extreme bui nu eigenlijk? Zijn er kwetsbare gebieden of is de overlast redelijk uniform verspreid? Welke knelpunten willen we aanpakken en wat kunnen we accepteren? Wat kost het om zaken te verbeteren en wat levert een maatregel op?

Interviews: Rob van der Gaag
Camera en montage: Milo van der Wielen

 

Advertentie