Schiedammers weten wel wat ze met Schiedams Midden willen

Verslag van de eerste themabijeenkomst van Pin Je Plek op 24 januari 2018 bij Excelsior’20, clubhuis de Toekomst, aan de Parkweg in Schiedam.

De gemeente Schiedam is een verkenning gestart in Schiedams midden. Hoe kunnen we in de toekomst beter, slimmer, gezonder wonen, werken en recreëren in dit gebied? Met de campagne ‘Pin je Plek’ worden Schiedammers opgeroepen hun wensen, ideeën en dromen voor het gebied te delen via http://pinjeplek.schiedammersmakendestad.nl/ En in 2018 organiseert de gemeente vijf themabijeenkomsten onder de naam ‘Plekmaken’.

popuptv.nl/pin-je-plek

Advertentie