Studio Winterland Kimberley Jacobs Fonds Schiedam Vlaardingen

Kimberley Jacobs van het Fons Schiedam Vlaardingen is te gast in PopUpTv Studio Winterland om te praten over het programma voor burgerinitiatieven.

Het Fonds is op zoek naar grote en kleine initiatieven van actieve burgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Elke initiatief dat erop gericht is om blijvend met de inzet van vrijwilligers een probleem in de samenleving op te lossen, is welkom.

Iedere groep inwoners kan een initiatief indienen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die kwetsbare jongeren helpen, initiatieven die iets willen doen aan de eenzaamheid van ouderen of initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Ook initiatieven die er toe leiden dat burgers zelf diensten (zoals zorg) aan elkaar verlenen, die door de aanhoudende bezuinigingen niet meer vanzelfsprekend zijn, zijn welkom.

U kunt voor uw initiatief een budget tussen de € 1.000,= en € 10.000,= aanvragen. Er worden maximaal vijf initiatieven geselecteerd.

Interview: John Weimar
Camera: Wiebe Hoogeveen
Regie: Rob van der Gaag
Montage: Matthijs Rorije

 

Advertentie