Studio Winterland Seniorenwelzijn Astrid Vleeskens

Astrid Vleeskens van Seniorenwelzijn is te gast in PopUpTv Studio Winterland.
Stichting Seniorenwelzijn Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten; "Mensen ontmoeten mensen".

 

Interview: John Weimar
Camera: Kelvin van den Berg
Regie: Rob van der Gaag
Montage: Kelvin van den Berg

 

Advertentie