Studio Winterland Stichting Batavier

John Witjes van de Stichting Batavier (Stichting Bewaken Afspraken Tracébesluit/bestuursovereenkomst A4 Delft Schiedam) is te gast in de PopUpTv Studio Winterland in het programma ZOS op zaterdag met John Weimar.

De Stichting Batavier heeft ten doel:
te bewaken dat alle afspraken ten aanzien van de aanleg van de snelweg A4 Delft-Schiedam integraal worden nagekomen en worden uitgevoerd en waar nodig in overleg met de Stichting worden aangevuld. Vorenbedoelde afspraken liggen vast in het Convenant IODS van 23 juni 2006, het Tracébesluit van 2 september 2010 en de bestuurlijke overeenkomst IODS van 2 september 2010;
het beïnvloeden van de besluitvorming zodat de onder punt a genoemde afspraken worden nagekomen;
het kritisch volgen en zonodig beïnvloeden van infrastructurele ontwikkelingen op rijkswegenniveau in de provincie Zuid-Holland en omgeving.

http://www.stichtingbatavier.nl/

Interviews: John Weimar ZOS Radio
Regie: Rob van der Gaag
Montage: Matthijs Rorije

 

Advertentie