Studio Winterland ZOS op zaterdag 12 december John Witjes van Stichting de Batavier

Fragment uit het programma ZOS op Zaterdag van 12 december 2015: John Witjes van Stichting de Batavier.

De Stichting Batavier heeft ten doel:

te bewaken dat alle afspraken ten aanzien van de aanleg van de snelweg A4 Delft-Schiedam integraal worden nagekomen en worden uitgevoerd en waar nodig in overleg met de Stichting worden aangevuld. Vorenbedoelde afspraken liggen vast in het Convenant IODS van 23 juni 2006, het Tracébesluit van 2 september 2010 en de bestuurlijke overeenkomst IODS van 2 september 2010;
het beïnvloeden van de besluitvorming zodat de onder punt a genoemde afspraken worden nagekomen;
het kritisch volgen en zonodig beïnvloeden van infrastructurele ontwikkelingen op rijkswegenniveau in de provincie Zuid-Holland en omgeving.

Presentatie: Paulus Kerpels
Camera: Storm Philippo
Regie: Natanja Rorije
Geluid: Roelof Hartlief
Montage: Matthijs Rorije

Advertentie