Toekomstplannen met de Stadsgehoorzaal

Het college van burgemeester en wethouders is in overleg getreden met het culturele veld over het beheer en de inrichting van de nieuwe stedelijke, culturele functies in de Stadsgehoorzaal. Uitkomst van dit overleg is dat De Kroepoekfabriek en KADE40 gevraagd zijn een plan van aanpak op te stellen voor de nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. Dit plan van aanpak is in juni klaar en wordt bij de voorjaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad.

Advertentie