Toelichting informateurs Vlaardingen op hun advies

Maandagavond 23 april werd in de Raadszaal in Vlaardingen een openbare bespreking gehouden over het verslag en het advies van de informateurs.

Veruit de meeste raadsfracties zijn voorstander van een breed gedragen raadsakkoord waarin op hoofdlijnen alle partijen zich kunnen vinden. De gemeenteraad ziet ruimte voor een nieuwe werkwijze waarmee knelpunten worden opgelost. Tijdens workshops hebben de nieuwe raadsleden in de afgelopen weken al kennisgemaakt met deze nieuwe werkwijze en reglement van orde.

Advertentie