PopUpTv Nieuws: Schiedam besluit over bereikbaarheid SportparkWillem-Alexander

Het college van B&W heeft dinsdag 13 september een besluit genomen over de bereikbaarheid van Sportpark Willem-Alexander. Wethouder Marcel Houtkamp legt het uit voor de camera van PopUpTv.

Het college stelt de gemeenteraad voor geld vrij te maken voor de aanleg van de ontsluitingsweg via de Laan van Bol‘Es. Zo kunnen automobilisten de luifel aan Vlaardingse zijde bereiken en daar parkeren. Tevens is na intensief overleg met omwonenden besloten de bereikbaarheid per fiets van het sportpark aan te passen en te verbeteren.

Vlaardingse kant toch bereikbaar

Aan de Schiedamse kant van het sportpark zijn 305 parkeerplaatsen beschikbaar. Aan de Vlaardingse kant zijn dat er 142. Helaas heeft de gemeente Vlaardingen niet ingestemd met de ontsluiting van de parkeerluifel aan de Vlaardingse zijde via de Eksterlaan. Voor de huidige invulling van het sportpark is dit geen probleem, maar voor de toekomstbestendigheid van het sportpark zijn deze parkeerplaatsen wel nodig. Daarom heeft het college gezocht naar een andere ontsluitingsroute van deze parkeerluifel. Deze kan bereikt worden via een aansluiting op de Laan van Bol’Es. Op dit moment ligt er een bouwweg en tevens wordt de Laan van Bol’Es in 2017 heringericht. Voor de aanleg van deze ontsluitingsweg vraagt het college de gemeenteraad een bedrag van € 690.000,- beschikbaar te stellen.

Bereikbaarheid per fiets

Bij de aanleg van het nieuwe sportpark in Schiedam was voorzien in een aantal fietspaden. Naar aanleiding van gesprekken met bewoners uit de wijk en op basis van een rapport van het door de bewoners ingeschakelde bureau SOAB, heeft de gemeente opnieuw gekeken naar de fietsbereikbaarheid in Woudhoek.

Het sportpark zal per fiets bereikbaar zijn via de fietspaden bij de Brederoweg en het Leerlooierpad. Het fietspad langs de wijk Ambachten komt te vervallen. Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de wens van omwonenden. Dit fietspad kwam voort uit afspraken in het kader van de IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) en was dus niet bedoeld als een fietspad van en naar het sportpark.

Overigens zal de gemeente in overleg met omwonenden de verkeersbewegingen in de Woudhoek goed gaan monitoren.

Interviews: Bart Dane
Camera en montage: Matthijs Rorije

https://popuptv.nl

Advertentie