Volop uitdagingen met sport en recreatie in Schiedam

Verslag van de tweede themabijeenkomst van Pin Je Plek op 21 februari 2018 in Sporthal Margriet.

De gemeente Schiedam is een verkenning gestart in Schiedams midden. Hoe kunnen we in de toekomst beter, slimmer, gezonder wonen, werken en recreëren in dit gebied? Met de campagne ‘Pin je Plek’ worden Schiedammers opgeroepen hun wensen, ideeën en dromen voor het gebied te delen via http://pinjeplek.schiedammersmakendestad.nl/ En in 2018 organiseert de gemeente vijf themabijeenkomsten onder de naam ‘Plekmaken’.

popuptv.nl/pin-je-plek

Advertentie